Broadcast Engineering Oy

Broadcast Engineering Oy toimii radio- tv- ja telekommunikaatio projekteissa suunnittelu- ja rakentamistehtävissä.
Tuotamme myös antennien sähkömagneettisen kentän voimakkuuslaskelmat liittyen työturvallisuuteen.


Radio- ja tv järjestelmät

Elenos FM-lähettimet 20W-10 000W,  Elenos Digital tv-lähettimet, radiolinkkijärjestelmät, kauko-ohjausjärjestelmät

Telekommunikaatio

Linkkijärjestelmät sekä datansiirto eri verkkojärjestelmissä. IP-pohjaisia järjestelmiä data-, kauko-ohjaus- ja automaatio käyttöön.

Radiojärjestelmien kenttävoimakkuus- sekä radiojännelaskelmat

Laskemme erillisten radiojärjestelmien kenttävoimakkuudet työskentely- ja oleskelukohteisiin joissa on tarvetta varmistaa turvallinen työskentely. Referenssinä on viranomaisten määrittelemät kenttävoimakkuudet w/m2.
Radio-tv kenttävoimakkuudet, kuuluvuus- ja peittoalueet sekä tavoitettavat kuuntelija/ katsojamäärät .
Radiojärjestelmien radiojännelaskelmat .

Telejärjestelmien turvaratkaisut

Turvaratkaisujen keskeinen kohta on riskiarvio ja -analyysi. Turvakriittiset suunnittelu- ja turvaohjeistuspalvelut toteutetaan asiakkaan kanssa yhdessä joko kokonais- tai täsmäratkaisuna. Auditointi- ja riskianalyysipalvelu voidaan tehdä yksittäiselle kohteelle tai asiakkaan haluamalle kokonaisuudelle. Tiedonsiirron jatkuva kehitys luo tarvetta laadukkaaseen suunnitteluun turva-asiat huomioon ottaen.
Huomioitavia asioita ovat esimerkiksi vaihdettavat laitteet, varavoimakoneiden saatavuus (sähkönsyötön turvaaminen) ja mastoissa sekä muissa antennipaikoissa tehtävät asennus- ja ylläpitotyöt.
Asiakkaan kriittisimmät toiminnat varmistetaan laatimalla asiakkaan kanssa yhteistyönä toiminnan (järjestelmien) jatkuvuussuunnitelma. Asiantuntijamme auttavat uhka-analyysin ja riskienarvioinnin suorittamisessa. Televerkkojen valvonta- ja etäohjauksessa huomioidaan muiden turvallisuustekijöiden lisäksi tietoturvallisuus. Radioverkon ja antennien asennus ja huoltotoimet mitoitetaan aina käyttöympäristön ja turvallisuusnormien mukaisesti.

Elenos FM-lähettimet

ETG20 2U Driver.pdf
INDIUM SERIES TX 2U up to  2KW.pdf
ELENOS E 10KW Driver+amp.pdf
AMPLIER up 5KW.pdf
ELENOS ETG MEDIUM POWER 4U 3KW-5KW.pdf